...

Podobnie jak rok temu, również i w tym mocno działamy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach akcji MISTRZOWIE W DRODZE.

To ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowany do młodych kierowców, którzy właśnie rozpoczynają swoją motoryzacyjną przygodę. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów młodzież ma okazję posiąść umiejętność skutecznego panowania nad pojazdem oraz nauczyć się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji zdarzających się na drodze.

„Mistrzowie w drodze” to projekt realizowany przez PKN Orlen (wcześniej Grupę LOTOS) i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ambasadorem akcji jest Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz Europy i Polski.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.