...

Nie prowadź po alkoholu – bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu!

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu to jedno z największych zagrożeń na drogach. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierowców to przyczyna wielu tragicznych wydarzeń, które można było uniknąć. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej temu problemowi na podstawie danych zawartych w raporcie Komendy Głównej Policji za rok 2023.

Według opublikowanego przez Komendę Główną Policji raportu wynika, że liczba wypadków drogowych związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu pozostaje na wysokim poziomie. W 2023 roku odnotowano ponad 20 936 przypadków kolizji i wypadków drogowych, w których przyczyną było alkoholowe upojenie kierujących. Co więcej, około 8% wszystkich wypadków drogowych w Polsce miało związek z alkoholem.

Te liczby wydają się być alarmujące i skłaniają do refleksji nad stanem bezpieczeństwa na drogach. Wypadki spowodowane prowadzeniem pojazdu po alkoholu nie tylko generują ogromne straty materialne, ale przede wszystkim są źródłem wielkiego cierpienia i tragedii dla rodzin ofiar. Koszty społeczne takich wydarzeń są nie do przecenienia.

Stan nietrzeźwości i stan wskazujący na spożycie alkoholu:
 • Stan po użyciu alkoholu
  Zgodnie z przepisami prawa, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila. Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu.
 • Stan nietrzeźwości
  W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości.

Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
 3. 15 punktów karnych.

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości 

Zgodnie z prawem, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

 1. pozbawienie wolności do lat 3,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat,
 3. kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
 4. 15 punktów karnych.

Jeśli kierowca zatrzymany po spożyciu alkoholu ponownie popełni ten sam czyn, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli natomiast w ciągu 2 lat po raz drugi zostanie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu, zapłaci podwójną grzywnę, czyli minimalnie 5000 zł.

Skutki spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości — jakie konsekwencje grożą?

Jeśli kierowca, który prowadził pojazd po spożyciu alkoholu, spowoduje wypadek drogowy, narażając życie lub zdrowie innych osób, kary będą o wiele surowsze niż w przypadku zatrzymania przez policję.

W zależności od ciężkości wypadku, sąd może orzec:

 • Karę pozbawienia wolności (od 3 do 16 lat),
 • Zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat lub dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów,
 • Świadczenie pieniężne (od 10 000 do 60 000 zł),
 • Konfiskatę pojazdu mechanicznego.

Jeśli doszło do wypadku ze śmiertelnymi ofiarami, należy spodziewać się najwyższego wymiaru kary.

Konfiskata samochodu w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu — nowości w przepisach od marca 2024 roku:

 • Kierowcom prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości (co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi),
 • Kierowcom powodującym wypadek w stanie nietrzeźwości (bez limitu alkoholu we krwi),
 • Kierowcom prowadzącym samochód w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat (bez limitu alkoholu we krwi).

 

Spożycie alkoholu znacznie wpływa na zdolności psychofizyczne kierowcy. Już po kilku drinkach zmniejsza się nasza zdolność do skupienia uwagi, reakcji, a także oceny sytuacji na drodze. Alkohol wpływa także negatywnie na koordynację ruchową i sprawność psychofizyczną, co może prowadzić do tragicznych konsekwencji na drodze.

Oto kilka głównych obszarów, w których alkohol może wywoływać negatywne skutki:

Percepcja: Alkohol może wpływać na percepcję otaczającego świata poprzez zaburzenia widzenia, słyszenia i odczuwania. Kierowcy pod wpływem alkoholu mogą mieć trudności z prawidłowym ocenianiem odległości, rozpoznawaniem znaków drogowych oraz identyfikowaniem innych pojazdów i uczestników ruchu.

Refleks: Spożycie alkoholu obniża reakcje fizjologiczne organizmu, co prowadzi do spowolnienia czasu reakcji. Kierowca pod wpływem alkoholu może być mniej skuteczny w szybkim reagowaniu na zmienne warunki drogowe, takie jak nagłe hamowanie lub zmiana pasa ruchu.

Koordynacja ruchowa: Alkohol wpływa negatywnie na zdolność kierowcy do precyzyjnego sterowania pojazdem. Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej mogą prowadzić do nieprawidłowego prowadzenia pojazdu, np. nadmiernego skręcania, zbyt późnego lub wcześniejszego hamowania, co zwiększa ryzyko wypadku.

Zdolność podejmowania decyzji: Spożycie alkoholu może wpływać na funkcje poznawcze mózgu, takie jak zdolność koncentracji, pamięć robocza i ocena ryzyka. Kierowcy pod wpływem alkoholu mogą podejmować nieprzemyślane decyzje, podejmować ryzykowne manewry i ignorować sygnały ostrzegawcze na drodze.

Stan emocjonalny: Alkohol może również wpływać na stan emocjonalny kierowcy, prowadząc do zmian nastroju, zwiększonej agresji lub nadmiernego zrelaksowania. Takie zmiany mogą wpłynąć na zachowanie kierowcy na drodze, mogą prowadzić do brawury lub nadmiernego ryzyka.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu staje się niebezpieczne zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też ważne jest, aby kierowcy zdawali sobie sprawę z ryzyka związanego z jazdą pod wpływem alkoholu i unikali prowadzenia pojazdów po spożyciu napojów alkoholowych.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to nie tylko przestępstwo karane przez prawo, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też zawsze warto pamiętać o odpowiedzialności za swoje czyny i o bezpieczeństwie innych.

Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po alkoholu to zadanie, które wymaga wspólnego zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz szerokiej edukacji społecznej. Istotne jest także ścisłe egzekwowanie prawa oraz karanie sprawców wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Pamiętajmy, że każda decyzja o wsiadaniu za kierownicę po spożyciu alkoholu może mieć tragiczne konsekwencje. Warto zawsze stosować zasadę ostrożności i odpowiedzialności za siebie i innych. Bezpieczeństwo na drogach zawsze powinno być najważniejsze!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.