...

Firma Eurovia zgłosiła się do nas z prośbą o przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kierowców busów oraz samochodów osobowych. Zajęcia realizowaliśmy na obiektach w całej Polsce: w Dolsku, Legnicy, Krakowie, Krośnie, Toruniu i Jaworznie. W sumie szkolenie z doskonalenia techniki jazdy odbyło kilkuset pracowników firmy, która na każdym kroku dba o ich bezpieczeństwo.

Dzięki takim zajęciom nasi klienci poprawiają swoje umiejętności panowania nad pojazdem, co bezpośrednio przenosi się na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego, przedsiębiorstwa z kolei odnotowują m.in. mniejszą ilość wypadków drogowych czy kolizji z udziałem kierowców firmowych oraz zmniejszenie kosztów utrzymania floty.

To budujące, że coraz więcej firm zdaje się sprawę z konieczności wdrażania szkoleń flotowych! Dziękujemy za zaufanie!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.