...

Nasi instruktorzy mieli okazję przeprowadzić cykl szkoleń dla firmy ECHO INVESTMENT. Co warte podkreślenia, bezpieczeństwo jest dla niej priorytetem na wielu płaszczyznach.
Szkolenie z bezpiecznej jazdy, zorganizowane dla pracowników, świadczy o dużej świadomości i odpowiedzialności spółki. Dbałość o pracowników to bowiem doskonały element strategii rozwoju biznesu, bo to przecież ludzie tworzą firmę!

Dziękujemy za godziny spędzone wraz z nami na ćwiczeniach pozwalających doskonalić technikę jazdy.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.