...

Powierzchnia: 2200 m2
Utwardzony plac w kształcie prostokąta o wymiarach  27 m x 120 m
Utwardzony plan o wymiarach  19 m x 68 m
Płyta poślizgowa: 100 m długości + szarpak + 7 przeszkód w formie kurtyn wodnych
Płyta poślizgowa w kształcie wycinku koła z 3 kurtynami wodnymi
Tor szkoleniowy: 700 m długości

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.