...

Długość dużej pętli: 1,1 km
Szerokość toru: 10 – 15 m
Płyta poślizgowa: 7 x 70 m
Ilość zakrętów: 11
Najdłuższa prosta: 110 m

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.