...

Płyta poślizgowa (duża): 14 x 120 m
Płyta poślizgowa (mała): 7 x 60 m
Krąg poślizgowy: średnica 60 m
Wzniesienie: 10 stopni nachylenia
Plac manewrowy: 80 x 400 m
Nawadnianie: Mechaniczne
Powierzchnia: 50000 m²

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.