...

Długość dużej pętli: 1,5 KM
Szerokość toru: 8 – 12 M
Długość małej pętli: brak danych
Płyta poślizgowa: 7 x 70 M
Ilość zakrętów 17
Najdłuższa prosta: brak danych
Różnica wzniesień: 6,5 m

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.