...

Sierpień 2021 roku był dla naszych instruktorów bardzo pracowity. Wszystko za sprawą pikników realizowanych dla klientów Viessmann Polska w ramach Viessmann Driving Academy.

Instruktorzy SJS Driving Academy poprowadzili zajęcia w sześciu największych miastach Polski. Technikę jazdy doskonaliliśmy w Krakowie, Warszawie, pod Poznaniem, Gdańskiem, Wrocławiem i Kielcami, gdzie każdego dnia spotykaliśmy się z setką osób. Uczestnicy mogli skorzystać także z symulatorów dachowania i zderzeniowego. Nie brakowało emocji, ale i ogromu merytorycznej wiedzy.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.