...
Cena: zależna od wielkości grupy
Czas trwania: 1 h - 9 h

Takie szkolenie może być traktowane jako dodatkowy element realizowanych przez nas kursów I lub II stopnia zarówno dla klientów firmowych, jak i indywidualnych, bądź jako oddzielny projekt.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizujemy zgodnie z zaleceniami Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZG Polskiego Związku Motorowego, Szkoły Ratownictwa Drogowego Automobilklubu Kieleckiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010r. i International Trauma Life Support, a także zgodnie z treścią Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września2006r.

W przypadku kursu zaawansowanego szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U nr 31, poz. 216).

Dlaczego warto?

 • zyskasz wiedzę ratującą życie, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym
 •  zyskasz pewność siebie, która pozwala na podjęcie zdecydowanych działań ratunkowych,
 • zyskasz nowe umiejętności zawodowe.

Czas trwania szkoleń

 • Instruktażowo – informacyjne : 0,5 – 1 h
 • Szkolenie podstawowe : 3 h
 • Szkolenie rozszerzone : 8 h
 • Szkolenie zaawansowane : 9 h + testy

Program szkolenia

W programie m.in.:
 • wykład teoretyczny,
 • prezentacje audio – wizualne,
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ćwiczenia praktyczne na fantomach i trenażerach (z uwzględnieniem AED)
Zapytaj o więcej
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.